วันพฤหัสบดี

มา 2 จ่ายเพียง 1 ท่าน** ฿400/2 คน
**โปรโมชั่นสิ้นสุด 31 ธ.ค. 59
 
นักเรียน/นักศึกษา ฿390/120 นาที
*รับฟรีเครื่องดื่มจาก Rockin’ Jump(เฉพาะ 50 คนแรก)